Slankų medžioklė tykojant-sėlinant Šunskų medžioklės plote / Woodcock stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-10-16 – 2018-11-02
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-05
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species: Slankos/ Woodcock

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked