Slankų medžioklė tykojant-sėlinant Kintų-Svencelės ir Jomantų-Begėdžių medžioklės plotuose / Woodcocks stand hunting, stalking Kintai-Svencelė and Jomantai-Begėdžiai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.09.19-2018.10.18
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.10.19
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Kintų-Svencelės ir Jomantų-Begėdžių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 8
Medžiojami gyvūnai / Game species: slankos  / woodcocks.
Kaina žmogui / Price per person: 100eur

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked