Slankų medžioklė tykojant-sėlinant Jūravos ir Kalvelių medžioklės plotuose / Woodcocks stand hunting, stalking Jūrava and Kalveliai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.10.16-2018.10.22
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.10.23
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jūravos ir Kalvelių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species: slankos  / woodcocks.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked