Slankų medžioklė tykojant-sėlinant Jūravos ir Kalvelių medžioklės plotuose / Woodcocks hunting, Stalking Jūrava and Kalveliai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.10.23 – 2019.10.29
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.10.28
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jūravos ir Kalvelių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: slankos  / woodcocks.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled