Pilkųjų kiškių, lapių medžioklė varant Šunskų medžioklės plote / Driven hare, fox hunt in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-09-02 – 2020-09-30
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-12-11
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant (katilu, grandine) / driven hunt (to pot – chain)
Medžioklės plotai / Hunting groundŠunskų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 28-30
Medžiojami gyvūnai
/ Game species: pilkieji kiškiai, lapės, mangutai ir kiti plėšrūnai / hare, fox, raccoon dog and another predators

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled