Medžioklė varant Šunskų medžioklės plote / Driven hunt in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-10 – 2018-10-15
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-26
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės plotai / Hunting groundŠunskų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 30
Medžiojami gyvūnai / Game species: pilkieji kiškiai, lapės, mangutai ir kiti plėšrūnai / hare, fox, raccoon dog and another predators

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked