Medžioklė varant Žalgirių medžioklės plote (2 dienos) / Driven hunt in Žalgiriai hunting ground (2 days)


Registracijos laikas / Registration date: 2018-09-10 – 2018-10-15
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-02 – 2018-11-03
Medžioklės trukmė / Duration of the hunt: 2 dienos / 2 days
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės plotai / Hunting groundŽalgirių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 17-20
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked