Medžioklė varant (tylusis varymas) Skaistgirio medžioklės plote / Driven hunt (silent beat) in Skaistgiriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-10 – 2018-10-15 
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-09
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant (tylusis varymas) / driven hunt (silent beat)
Medžioklės plotai / Hunting ground: Skaistgirių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 12-14
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked