Medžioklė varant Salų – Dusetų medžioklės plote / Driven hunt in Salos – Dusetos hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-10-29 – 2019-11-20
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-11-30
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės plotai / Hunting ground: Salų – Dusetų (Salagirio)
Dalyvių skaičius / Number of participants: 18-20
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled