Medžioklė varant (tylusis varymas) Gedžiūnų medžioklės plote / Driven hunt (silent beat) in Gedžiūnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-10-15 – 2018-11-11
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-11
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tylusis varymas / silent beat
Medžioklės plotai / Hunting ground: Gedžiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 15-25
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked