Medžioklė varant Taujėnų medžioklės plote / Driven hunt in Taujėnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-10-29 – 2019-12-18
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-12-28
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės plotai / Hunting ground:  Taujėnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 22-24
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked