Pilkųjų kiškių, lapių medžioklė varant Šunskų medžioklės plote / Driven hare, fox hunt in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-09-02 – 2019-10-15
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-01-25
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant (katilu, grandine) / driven hunt
Medžioklės plotai / Hunting groundŠunskų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 30
Medžiojami gyvūnai / Game species: pilkieji kiškiai, lapės, mangutai ir kiti plėšrūnai / hare, fox, raccoon dog and another predators

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked