Medžioklė varant Sujainių ir Pavidaujo medžioklės plotuose (2 dienos) / Driven hunt in Sujainiai and Pavidaujai hunting grounds (2 days)


Registracijos laikas / Registration time: 2018-08-21 – 2018-08-25
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-08 – 2018-11-09
Medžioklės trukmė / Duration of the hunt: 2 dienos / 2 days
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės vieta / Hunting ground: Sujainių; Pavidaujo
Dalyvių skaičius / Number of participants: 18-25
Medžiojami gyvūnai / Game type: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked