Medžioklė varant Šėkščio ir Gulbino medžioklės plotuose / Driven hunt in Šėkštis and Gulbinas hunting grounds


Registracijos data / Registration time: 2018-09-10 – 2018-10-01
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-20
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės vieta / Hunting ground: Šėkščio; Gulbino
Dalyvių skaičius / Number of participants: 14-22
Medžiojami gyvūnai / Game ground: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked