Medžioklė varant Šėkščio ir Gulbino medžioklės plotuose / Driven hunt in Šėkštis and Gulbinas hunting grounds


Registracijos data / Registration time: 2019-10-29 – 2019-11-01
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-11-08
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės vieta / Hunting ground: Šėkščio; Gulbino
Dalyvių skaičius / Number of participants: 14-16
Medžiojami gyvūnai / Game ground: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled