Medžioklė varant Paežerių medžioklės plote / Driven hunt in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-09-02 – 2019-10-15
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-12-21
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės plotai / Hunting groundPaežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 23-25
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus (išskyrus t. elnių pateles ir jauniklius). / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground (except cows and calves).

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked