Medžioklė varant Krekenavos – Naujamiesčio ir Anciškių medžioklės plotuose (4 dienos) / Driven hunt in Krekenava – Naujamiestis and Anciškės hunting grounds (4 days)


Registracijos laikas / Registration time: 2018-08-21 – 2018-08-25
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-08 – 2019-01-11
Medžioklės trukmė / Duration of the hunt: 4 dienos / 4 days
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės vieta / Hunting ground: Krekenavos – Naujamiesčio; Anciškių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 14-20
Medžiojami gyvūnai / Game type: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked