Medžioklė varant Kintų – Svencelės medžioklės plote / Driven hunt in Kintai – Svencelė hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-09-02 – 2019-10-15 
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-10-25
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės plotai / Hunting ground: Kintai – Svencelė
Dalyvių skaičius / Number of participants: 18-20
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

 

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked