Medžioklė varant Karalgirio medžioklės plote / Driven hunt in Karalgiris hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-10 – 2018-10-15 
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-12
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės plotai / Hunting ground: Karalgirio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 15-20
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked