Medžioklė varant Kalvelių medžioklės plote / Driven hunt in Kalveliai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-10-29 – 2020-01-01
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-01-11
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės plotai / Hunting ground: Kalvelių                                                                   
Dalyvių skaičius / Number of participants:  20-22
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled