Medžioklė varant Jūravos medžioklės plote / Driven hunt in Jūrava hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-10-29 – 2019-11-03
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-11-08
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jūrava                                                                
Dalyvių skaičius / Number of participants:  20-22
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled