Medžioklė varant Jomantų – Begėdžių medžioklės plote / Driven hunt in Jomantai – Begėdžiai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-09-02 – 2019-10-15 
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-01-25
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jomantų – Begėdžių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 21-23
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

 

Registracija / Booking

Vardas, Pavardė / Full name
Juridinio asmens pavadinimas / Name of the legal entity

Fizinio asmens (asmens arba medžiotojo bilieto) kodas. Juridinio asmens (įmonės) kodas / Personal code or hunting license number. Company code

Medžioklę rezervuojančiojo kontaktinis telefonas / Contact phone number of the person making the hunting reservation

Medžioklę rezervuojančiojo el. pašto adresas (šiuo adresu atsiųsime rezervacijos patvirtinimą) / E-mail of the person making the hunting reservation (we‘ll use it to send confirmation of your reservation)

Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi. Sutinku, kad rezervavimas gali būti atšauktas, jeigu pateikti duomenys yra klaidingi. / I confirm that provided data is correct. I agree that reservation may be cancelled in case provided data is incorrect.

Reikia pagalbos? Susisiekite tel. +370 5 2734166 / Need any help? Please contact us at the phone No. +370 5 2734166

Privatumo politika / Privacy policy