Medžioklė varant Jomantų-Begėdžių ir Kintų-Svencelės medžioklės plotuose / Driven hunt in Jomantai-Begėdžiai an Kintai-Svencelė hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018-10-15 – 2018-12-04
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-04
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jomantų – Begėdžių ir Kintų – Svencelės
Dalyvių skaičius / Number of participants: 15 – 20 
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked