Medžioklė varant (arba tylusis varymas) Skaistgirio medžioklės plote / Driven hunt (or silent beat) in Skaistgiriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-10-29 – 2020-01-02
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-01-10
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant (arba tylusis varymas) / driven hunt (or silent beat)
Medžioklės plotai / Hunting ground: Skaistgirių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 14-16
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked