Medžioklė varant Anciškių medžioklės plote / Driven hunt in Anciškiai hunting ground


Registracijos laikas / Registration time: 2018-10-15 – 2018-10-20
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-06
Medžioklės būdas / Type of the hunt: varant / driven hunt
Medžioklės vieta / Hunting ground: Anciškių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 20-22
Medžiojami gyvūnai / Game type: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled