Medžioklė tykojant,sėlinant Sujainių medžioklės plotuose/ Stand hunting, stalking in Sujainiai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-26 – 2018-10-01
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-10-03 – 2018-10-04
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant/Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Sujainių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 1
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, t. elniai (patinai), danieliai (patinai), stirnos (patinai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer stags, fallow deer bucks, roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked