Medžioklė tykojant Taujėnų ir Balelių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Baleliai and Taujėnai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.12.30-2020.01.30
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020.01.31
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Balelių, Taujėnų
Dalyvių skaičius / Number of participants:5
Medžiojami gyvūnai / Game species: briedžiai (patinai, jaunikliai), t. elniai (patinai), šernai, lapės, mangutai, vilkai /  moose (bulls, calves),red deer (stags), wild boar, foxes, racoon dogs, wolf.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled