Medžioklė tykojant Taujėnų ir Balelių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Baleliai and Taujėnai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.10.23-2019.11.13
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.11.14
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Balelių, Taujėnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: briedžiai (patinai, patelės ir jaunikliai), t. elniai (patinai, patelės, jaunikliai), stirnos (patelės ir jaunikliai), lapės, mangutai, vilkai / moose (bulls, cows and calves),red deer (stags, cows and calves), roe (females and juvelines), foxes, racoon dogs, wolf.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled