Medžioklė tykojant Taujėnų ir Balelių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Baleliai and Taujėnai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.08.22-2019.09.11
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.09.12
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Balelių, Taujėnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: T. Elnių patinai, Briedžių patinai, Stirninai, lapės, mangutai / red deer stags, moose bulls, roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled