Medžioklė tykojant Taujėnų – Balelių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Taujenai-Baleliai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2020.05.29-2020.06.08
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020.06.09
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Taujenų-Balelių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species:  Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled