Medžioklė tykojant Taujėnų – Balelių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Taujenai-Baleliai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2020.05.12-2020.05.12
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020.05.12
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Taujenų-Balelių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species:  Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked