Medžioklė tykojant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-17 – 2018-10-04
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-10-05
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: t. elniai (patinai), stirninai, lapės, mangutai / Red deer stags, roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled