Medžioklė tykojant Sujainių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Sujainis hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-11-15 – 2018-11-21
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-22 – 2018-11-23
Medžioklės būdas / Type of the hunt: Tykojant,sėlinant / Stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Sujainių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 1
Medžiojami gyvūnai / Game species: danieliaus (patinas), šernai/fallow deer bucks, wild boars.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked