Medžioklė tykojant Sujainių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Sujainiai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-07 – 2018-09-18
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-09-21
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Sujainių 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 1
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai,elnio (patinas), briedžio (patinas), stirninai, lapės, mangutai / Wild boars, red deer stags, moose bulls, roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled