Medžioklė tykojant-sėlinant Strošiūnų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Strošiūnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-24 – 2018-09-24
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-09-24
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Strošiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai), stirninai, lapės, mangutai

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked