Medžioklė tykojant Strošiūnų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Strošiūnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-01-02 – 2019-01-07
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-08
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant / using hides
Medžioklės plotai / Hunting ground: Strošiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled