Medžioklė tykojant Strošiūnų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Strošiūnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-05-15 – 2019-05-28
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-05-29
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant / using hides
Medžioklės plotai / Hunting ground: Strošiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, stirninai, lapės, mangutai / Wild boars, roe buck, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked