Medžioklė tykojant Strošiūnų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Strošiūnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-03-25 – 2019-03-27
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-03-27
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant / using hides
Medžioklės plotai / Hunting ground: Strošiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Bebrai, lapės, mangutai / beavers, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled