Medžioklė tykojant Skaistgirio medžioklės plote/Stand hunting, Stalking in Skaistgirys hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-12-10-2018-12-14
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-18
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant
Medžioklės plotai / Hunting ground: Skaistgiriai
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai, patelės, jaunikliai), stirnos (patelės ir jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer (stags, cows and calves), roe ( females and juvelines), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled