Medžioklė tykojant Skaistgirio medžioklės plote/Stand hunting, Stalking in Skaistgirys hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-05-22-2019-05-30
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-06-03,04,05
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant
Medžioklės plotai / Hunting ground: Skaistgirio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus bei turimus medžiojamųjų gyvūnų limitus / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground..

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked