Medžioklė tykojant Skaistgirio medžioklės plote/Stand hunting, Stalking in Skaistgirys hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-05-21-2019-05-22
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-05-23
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant
Medžioklės plotai / Hunting ground: Skaistgirio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, stirninai,  lapės, mangutai / Wild boars, roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled