Medžioklė tykojant Skaistgirio medžioklės plote/Stand hunting, Stalking in Skaistgirys hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-01-21-2019-01-25
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-29
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant
Medžioklės plotai / Hunting ground: Skaistgirio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai),  lapės, mangutai / Wild boars, red deer (stags), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled