Medžioklė tykojant Šešuolių -Širvintų medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Šešuoliai-Širvintai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.05.14-2019.05.15
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.05.15
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šešuolių-Širvintų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species: stirninai, lapės, mangutai /  roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled