Medžioklė tykojant Šešuolių -Širvintų medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Šešuoliai-Širvintai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.12.30-2020.01.09
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020.01.10
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šešuolių-Širvintų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species:  briedžiai (patinai,  jaunikliai), t. elniai (patinai, patelės, jaunikliai), šernai, lapės, mangutai, vilkai /  moose (bulls, calves),red deer (stags, cows and calves), wild boar, foxes, racoon dogs, wolf.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled