Medžioklė tykojant Šešuolių -Širvintų medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Šešuoliai-Širvintai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.09.07-2018.09.12
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.09.12
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šešuolių-Širvintų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 10
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, t. elniai (patinai), briedžiai (patinai), stirninai, lapės, mangutai / Wild boars, red deer stags, moose bulls, roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled