Medžioklė tykojant Šešuolių -Širvintų medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Šešuoliai-Širvintai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.09.26-2019.09.30
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.10.01
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šešuolių-Širvintų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species:  elniai, briedžiai,  stirninai, stirnos, lapės, mangutai / red deer , moose , roe (bucks), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled