Medžioklė tykojant Šešuolių -Širvintų medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Šešuoliai-Širvintai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.08.22-2019.09.15
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.09.16
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šešuolių-Širvintų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species:  elniai (patinai),briedžiai (patinai) stirninai, lapės, mangutai / red deer stags, moose bulls, roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled