Medžioklė tykojant Šešuolių – Širvintų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šešuoliai – Širvintos hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-12-17 – 2019-01-02
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-03
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/ stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground:  Šešuoliai – Širvintos
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (jaunikliai), elniai (patinai, jaunikliai),  lapės, mangutai,/ Wild boars,red deer (stags, calves), moose (bulls, calf), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked