Medžioklė tykojant Šešuolių – Širvintų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šešuoliai – Širvintos hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-12-03 – 2018-12-07
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-07
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/ stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground:  Šešuoliai – Širvintos
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai, jaunikliai), stirnos (patelės ir jaunikliai), lapės, mangutai, vilkai / Wild boars,red deer (stags, calves), roe (females and juvelines), foxes, racoon dogs, wolfs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked