Medžioklė tykojant Šešuolių – Širvintų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šešuoliai – Širvintos hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-12-18 – 2018-12-20
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-21
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/ stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground:  Šešuoliai – Širvintos
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked